درباره ما

علی اکبر نیکوصفت در سال 1336 در تهران متولد شد. از سن 20 تا 31 سالگی یک افسردگی شدید را تجربه کرد که زمینه ساز مطالعه در فلسفة آفرینش و امتحان راه های مختلف برای خروج از این افسردگی شد که تا 31 سالگی بدون جواب ماند. از 31 سالگی به بعد با کار داوطلبانه در بیمارستانها و مراکز نگهداری معلولین و سالمندان با افسردگیش برای همیشه خداحافظی کرد و این تجربیات را بصورت کتاب فعلی در اختیار نسل جوان قرار داد, شاید که پند گیرند. ایشان همچنین مجبور به مطالعه روانشناسی در دانشگاه شد چرا که به عنوان یک معلم انگلیسی برای کار در بیمارستانهای روانی و در جامعه ای مدرک زده, دچار مشکلات زیادی بود.

درمان افسردگی Nikoosefat.com